Danh Sách Nhân Viên Tư Vấn Thanh Giang

 THANH GIANG CONINCON.,JSC 

Văn Phòng Ảnh Đại Diện Họ Tên Số Điện Thoại Email
Hà Nội
 
   
 
Lương Đức Chính 084.226.2233 chinhld@thanhgiang.org
 
   
 
Đặng Thu Hiền 082.889.2233 hiendt@thanhgiang.org
 
   
 
Nguyễn Thị Phương 081.229.2233 phuongnt@thanhgiang.org
 
   
 
Trần Thanh Hương 083.336.2233 huongtt@thanhgiang.org
 
   
 
Đoàn Thu Hoàn 083.335.2233 hoandt@thanhgiang.org
Phan Thị Diệu Linh 084.229.2233 linhptd@thanhgiang.org
 
   
 
Phạm Thị Thu 084.234.2233 thupt@thanhgiang.org
 

Đoàn Quốc Huy 

091.858.2233

huydq@thanhgiang.org

Trần Thị Quỳnh Châu

091.858.2233 chauttq@thanhgiang.org

Nguyễn Anh Dũng

091.858.2233 dungna@thanhgiang.org

Dương Quỳnh Hoa

0854492233  hoanq@thanhgiang.org

Vũ Quang Minh

0854462233 minhvq@thanhgiang.org

Trịnh Thị Tài Linh

0918582233 linhttt@thanhgiang.org

Nguyễn Tiến Dũng

0918582233 dungnt@thanhgiang.org

Ngô Thị Tâm

091.858.2233 tamnt@thanhgiang.org
 

Tạ Thị Hồng Ngát

091.858.2233 ngattth@thanhgiang.org
Hà Thị Hằng 091.858.2233 hanght@thanhgiang.org
Vũ Thị Thủy 091.858.2233 thuyvt@thanhgiang.org
Hải Dương

Vũ Bá Xứng
085.334.2233

xungvbhd@thanhgiang.org

Thanh Hóa Phạm Như Chân 096 814 5236 duhoc@thanhgiang.com.vn
Nghệ An Trần Công Tố 085 445 2233 totc@thanhgiang.org
Phạm Hải Đăng 085 445 2233 dangph@thanhgiang.org
Huế
Trịnh Quyết Thắng

085 447 2233

 thangtq@thanhgiang.org

 
   
 
Dương Thị Thúy Loan 082.445.2233 loandtt@thanhgiang.org
 

Ngô Việt Tuấn 083.558.2233  tuannv@thanhgiang.org
 

Đà Nẵng 

 
 
   
 
Lê Thị Bích Hằng 083.446.2233 hangltb@thanhgiang.org
 

Đặng Thanh Huyền 085 448 2233 huyendt@thanhgiang.org
HồChí Minh
 Nguyễn Văn Nghĩa

085 345 2233

 nghianv@thanhgiang.org

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 083.559.2233    bichntn@thanhgiang.org
Đồng Nai  Vũ Văn Ngữ 085 224 2233   nguvv@thanhgiang.org

 

THANH GIANG CONINCON GROUP

Địa chỉ: Lô N7 X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Hotline091 858 2233 

Fanpage: https://www.facebook.com/duhoc.thanhgiang.com.vn/

Websitehttps://duhoc.thanhgiang.com.vn/

Viết bình luận
Click
Link text