Danh Sách Nhân Viên Tư Vấn Thanh Giang

 THANH GIANG CONINCON.,JSC 

Văn Phòng Ảnh Đại Diện Họ Tên Số Điện Thoại Email
Hà Nội
 
   
 
Nguyễn Thị Huế 084.226.2233 huent@thanhgiang.org
 
   
 
Đặng Thu Hiền 082.889.2233 hiendt@thanhgiang.org
 
   
 
Nguyễn Thị Phương 081.229.2233 phuongnt@thanhgiang.org
 
   
 
Trần Thanh Hương 083.336.2233 huongtt@thanhgiang.org
 
   
 
Đoàn Thu Hoàn 083.335.2233 hoandt@thanhgiang.org
Phan Thị Diệu Linh 084.229.2233 linhptd@thanhgiang.org
 
   
 
Phạm Thị Thu 084.234.2233 thupt@thanhgiang.org
   


Hải Dương

Vũ Bá Xứng
085.334.2233

xungvbhd@thanhgiang.org

 
Quảng Trị


Phạm Văn Chấn
082.448.2233 chanpv@thanhgiang.org
Huế
 
   
 
Ngô Việt Tuấn 083.558.2233 tuannv@thanhgiang.org
 
   
 
Dương Thị Thúy Loan 082.445.2233 loandtt@thanhgiang.org
 

Đà Nẵng 

 
   
 
Lê Thị Bích Hằng 083.446.2233 hangltb@thanhgiang.org
Hồ Chí Minh
 
   
 
Nguyễn Thị Ngọc Bích 083.559.2233 bichntn@thanhgiang.org
 
   
 
Nguyễn Thị Thu Ngân 084.335.2233 nganntt@thanhgiang.org
Đồng Nai Phạm Ngọc Thạch 083.449.2233 thachpn@thanhgiang.org

 

THANH GIANG CONINCON GROUP

Địa chỉ: Lô N7 X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Hotline091 858 2233 

Fanpage: https://www.facebook.com/duhoc.thanhgiang.com.vn/

Websitehttps://duhoc.thanhgiang.com.vn/

Viết bình luận
091 858 2233
Click
Link text