Danh Sách Nhân Viên Tư Vấn Thanh Giang

 THANH GIANG CONINCON.,JSC 

Văn Phòng Ảnh Đại Diện Họ Tên Số Điện Thoại Email
Hà Nội Lương Đức Chính 084.226.2233 chinhld@thanhgiang.org
  Đào Duy Đức 0854462233 ducdd@thanhgiang.org
  Cao Thị Huyền 0989514067 huyenct@thanhgiang.org
  Nguyễn Minh Đức 084.229.2233 ducnm@thanhgiang.org
  Lại Thế Tuấn 0833352233 tuanlt@thanhgiang.org
  Đậu Đinh Xuân Quỳnh 0854492233 quynhddx@thanhgiang.org
  Lương Thị Anh Thư 0888382055 thulta@thanhgiang.org
  Nguyễn Thị Phương 081.229.2233  phuongnt@thanhgiang.org
  Nguyễn Anh Dũng  0824482233  dungna@thanhgiang.org
  Trịnh Thị Tài Linh 0911282233  linhtt@thanhgiang.org
  Trần Thị Quỳnh Châu 0844452233   chauttq@thanhgiang.org
  Trần Thanh Hương 083.336.2233  huongtt@thanhgiang.org
  Nguyễn Tiến Dũng 0834492233  dungnt@thanhgiang.org
  Trịnh Thị Huyền 0828892233  huyentt@thanhgiang.org
  Nguyễn Đình Sỹ 0374031995  synd@thanhgiang.org
  Phùng Minh Hào 0987194690   haopm@thanhgiang.org
  Phạm Thừa Sơn 0845679088  sonpt@thanhgiang.org
  Nông Thúy Hoài 0395135250  Hoaint@thanhgiang.org
  Nguyễn Thị Thùy Linh 0866615194  thuylinhnt@thanhgiang.org
  Nguyễn Ngọc Khánh 0399552823  ngockhanh@thanhgiang.org
  Trần Thị Hồng 0333462325  hongtt@thanhgiang.org
  Ngô Thị Phương 0343965795  phuongnt2@thanhgiang.org
Hải Dương   
Vũ Bá Xứng 085.334.2233
xungvbhd@thanhgiang.org
  Hà Trung Hiệp 0865196291   
  Nguyễn Xuân Vương  0362795975  
   Nguyễn Thị Huyền Trang  0986789313   
Nghệ An   Võ Thị Lệ Trang 0377493830 trangvtl@thanhgiang.org 
Trần Công Tố 085 445 2233 totc@thanhgiang.org
Phạm Hải Đăng 089 9630 006 dangph@thanhgiang.org
  Phạm Thị Bích Nhung 0362009946 nhungptb@thanhgiang.org
  Phan Đình Nam 0812227536 nampd@thanhgiang.org
Huế
Trịnh Quyết Thắng

085 447 2233

 thangtq@thanhgiang.org

 
   
 
Dương Thị Thúy Loan 082.445.2233 loandtt@thanhgiang.org
 

Đà Nẵng 

 
 
   
 
Lê Thị Bích Hằng 083.446.2233 hangltb@thanhgiang.org
 

Đặng Thanh Huyền 085 448 2233 huyendt@thanhgiang.org
Hồ Chí Minh
 Nguyễn Văn Nghĩa

085 345 2233

nghianv@thanhgiang.org

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 083.559.2233  bichntn@thanhgiang.org
Chi nhánh Gò Vấp TP Hồ Chí Minh   Trần Thuý Vân 0984637378/ 0901498 596 vantt@thanhgiang.org
  Nguyễn Hoàng Lan Chi 0968 000027 ChiNHL@thanhgiang.org
  Trần Thu Hiền 0988 74 9691 HienTTT@thanhgiang.org
Đồng Nai  Vũ Văn Ngữ 085 224 2233 nguvv@thanhgiang.org
  Nguyễn Như Viên 0988878905 viennn@thanhgiang.org

 

THANH GIANG CONINCON GROUP

Địa chỉ: Lô N7 X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Hotline091 858 2233 

Fanpage: https://www.facebook.com/duhoc.thanhgiang.com.vn/

Websitehttps://duhoc.thanhgiang.com.vn/

Viết bình luận
Click
Link text