Tổng hợp bảng phí du học tại Thanh Giang Conincon

Tổng hợp bảng phí du học tại Thanh Giang Conincon

I. Chi phí du học Hàn Quốc (Dao động từ 120 Tr - 180 Tr VNĐ)


II. Chi phí du học Nhật Bản

 1. Chi phí du học Nhật Bản tự túc (Dao động từ 160Tr - 190Tr VNĐ)

 
2. Chi phí du học Nhật Bản học bậc PTTH( Dao động từ 348 Tr - 432 Tr VNĐ)
 
3. Chi phí du học Nhật Bản - Học bổng điều dưỡng
3.1 Chi phí du học Nhật Bản - Học bổng điều dưỡng 3 năm( Khoảng 59 Tr VNĐ)
 
3.2 Chi phí du học Nhật Bản - Học bổng điều dưỡng 5 năm( Khoảng 59 Tr VNĐ)
 
3.3 Chi phí du học Nhật Bản - Học bổng điều dưỡng Osaka 3( Dao động từ 43 Tr - 44Tr VNĐ)
 
3.4 Chi phí du học Nhật Bản - Học bổng điều dưỡng GiFu - CHIBA(Khoảng 33,4Tr VNĐ)
 
3.5 Chi phí du học Nhật Bản - Học bổng điều dưỡng GiFu - CHIBA - Dành cho Thực Tập Sinh(Khoảng 40,5Tr VNĐ)
 
4. Chi phí du học Nhật Bản - Học bổng Báo Asahi
4.1 Chi phí du học Nhật Bản - Học bổng Báo Asahi ( Khoảng 38,7 Tr VNĐ)
 
4.2 Chi phí du học Nhật Bản - Học bổng Báo Asahi - Đối tượng Học viên đã từng xin Tư cách lưu trú( Khoảng 45,8 Tr VNĐ)
 
5. Chi phí du học Nhật Bản - Học bổng du học kỹ năng đặc định ( Khoảng 55,4 Tr VNĐ)
 
6. Chi phí du học Nhật Bản - Dành cho Tu nghiệp sinh hoặc học viên đã từng xin tư cách lưu trú ( Dao động từ  150 Tr - 190 Tr VNĐ)
 
7. Chi phí du học Nhật Bản - Dành cho Thực tập sinh / Kỹ năng đặc định ( Khoảng 23,6 Tr VNĐ)
 
 
 III. Chi phí du học thông thường Đức
 

Để tìm hiểu thêm về chương trình, hay có vấn đề thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ ngay với bộ phận tư vấn của Thanh Giang để được hỗ trợ!

 

Hotline: 091 858 2233

Web: http://duhoc.thanhgiang.com.vn/

Email: duhoc@thanhgiang.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/duhoc.thanhgiang.com.vn/

Viết bình luận
091 858 2233
Click
Link text