Hệ thống giáo dục Nhật Bản

Những năm gần đây Giáo Dục trong nước đang là 1 chủ đề được cả nước quan tâm và được coi là yếu tố chủ chốt trong quá trình phát triển của đất nước. Ngành giáo dục cũng đã có nhiều lỗ lực thông qua những phong trào “2 không”, “3 không”, “nói không với tiêu cực“, “nói không với ngồi nhầm lớp”, …

Ở Nhật Bản, chế độ giáo dục của hệ thống các trường công lập được người dân rất tin tưởng. Giáo viên các trường công lập được đào tạo, tuyển chọn kỹ lưỡng. Chính chất lượng giáo viên là 1 trong những cở sở của sự tin tưởng của nhân dân vào hệ thống các trường công lập. Tiểu học và trung học cơ sở là bậc giáo dục bắt buộc. Các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập và các trường dành cho trẻ em khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật áp dụng chế độ miễn học phí.

Xem chi tiết về giáo dục Nhật Bản tại đây.

tổng quan nền giáo dục Nhật Bản

hoặc

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/003.pdf

 

Viết bình luận
091 858 2233
Click
Link text