Trường đại học Nam Hoa - Đài Loan

Đại học Nam Hoa là ngôi trường đại học xuyên quốc gia đầu tiên của Đài Loan, trường được thành lập năm 1996 bởi Hòa Thượng Hsing Yun, tọa lạc tại Gia Nghĩa, Đài Nam. Được tài trợ thông qua sự hỗ trợ của hàng triệu người theo dõi Fo Guang Shan (Phật Quang Sơn), Nam Hoa là trường đại học toàn diện và đa ngành đầu tiên được thành lập bởi Fo Guang Shan. NHU là thành viên của Hiệp hội Đại học Quốc tế Fo Guang Shan, hệ thống trường đại học xuyên quốc gia đầu tiên của đất nước.

 

Giới thiệu về trường đại học Nam Hoa

Triết lý giáo dục của NHU dựa trên các nguyên tắc của sự tích cực, trung thực và khiêm nhường. Những nguyên tắc này là những phẩm chất xác định và động lực tại NHU để nuôi dưỡng sinh viên thực hiện mục tiêu của họ, đóng góp hàng đầu cho xã hội, và phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn và thiệt thòi. Chương trình giảng dạy và các chương trình được cung cấp tại NHU xoay quanh Giáo dục Đời sống, Bền vững Môi trường, Sáng tạo Trí tuệ và Ba sáng kiến thiện chí (Làm tốt – Nói tốt – Suy nghĩ tốt).

Nam Hoa có khoảng 5.500 sinh viên: 78% sinh viên đại học và 22% sinh viên sau đại học. Có năm trường cao đẳng: Cao đẳng Quản lý, Cao đẳng Nhân văn, Cao đẳng Khoa học Xã hội, Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế và Cao đẳng Khoa học và Công nghệ, với tổng số 20 chương trình đại học, 24 chương trình sau đại học và 1 chương trình tiến sĩ.

Chương trình đào tạo của trường đại học Nam Hoa

Chương trình đào tạo đại học

Cao đẳng/Khoa

Học phí (NTD$/kỳ)

Nhân văn

4700

Khoa học xã hội

4700

Quản lý

4900

Công nghệ

5000

Nghệ thuật

5300


• Chương trình đào tạo sau đại học

Cao đẳng/Khoa

Học phí (NTD$/kỳ)

Nghệ thuật tự do

4800

Khoa học xã hội

4800

Quản lý

4800

Công nghệ

5000

Nghệ thuật

4800

3. Các phí khác

♦ Kí túc xá: ~10.000 – 15000 (NT$/học kỳ)

♦ Ăn trong KTX: ~5.000 (NT$/học kỳ)

♦ Ăn ngoài: ~ hơn 6.000 (NT$/học kỳ)

 

 

Viết bình luận
Click
Link text