Học bổng du học Nhật

Học bổng điều dưỡng Osaka

Học bổng điều dưỡng Osaka

Học bổng điều dưỡng Osaka. Học sinh được cho vay 1,680,000 yên (khoảng 350 triệu VND) là học phí trong 2 năm học trường cao đẳng tại Nhật không cần hoàn trả.

Xem chi tiết
Học bổng điều dưỡng Hokkaido

Học bổng điều dưỡng Hokkaido

Học bổng điều dưỡng Hokkaido. Học sinh được cho vay 2,400,000 yên (khoảng 500 triệu VND): được Miễn hoàn trả toàn bộ nếu làm việc tại Viện dưỡng lão từ 3-5 năm sau Tốt nghiệp.

Xem chi tiết

Pages