Du học Nhật Bản - Hàn Quốc

Du Học Nhật Bản

Tổng Quan Nền Giáo Dục Nhật Bản

Tổng Quan Nền Giáo Dục Nhật Bản

Về mặt giáo dục, Nhật Bản là một trong số các quốc gia phát triển trên thế giới với tỷ lệ người mù chữ thực tế bằng không và 72,5% số học sinh theo học lên đến bậc đại học, cao đẳng và trung cấp, một con số ngang hàng với Mỹ và vượt trội một số nước châu Âu.

Xem chi tiết

Pages

Chat facebook