Đào Tạo

Cách dùng 안 với 지 않다

Cách dùng 안 với 지 않다

Phân biệt cách dùng 안 với 지 않다 , vậy phải dùng như thế nào mới đúng, Chỉ khi nào hiểu rõ về các cấu trúc ngữ pháp thì chúng ta mới có thể học tốt tiếng hàn được.

Xem chi tiết
Số thuần hàn và số hán hàn

Số thuần hàn và số hán hàn

Trong giao tiếp tiếng Hàn, số đếm được chia thành 2 loại số đếm. Bao gồm số đếm thuần hàn và số đếm hán hàn. Vậy cách dùng 2 loại số đếm này là như thế nào.

Xem chi tiết
Topik tiếng Hàn

Topik tiếng Hàn

Bạn đang học tiếng hàn và đang tìm hiểu tiếng Hàn? Bạn tự hỏi Topik tiếng Hàn là gì? Topik tiếng hàn có thật sự cần thiết không? Những ai cần thi Topik?

Xem chi tiết

Pages

Link text