Chat facebook

Danh sách các cơ sở tư vấn du học Nhật Bản bị đình chỉ đại diện xin cấp Visa

Từ ngày 1/10/2018 đến ngày 31/3/2019, Đại sứ quán Nhật Bản không chấp nhận các trung tâm tư vấn du học Nhật Bản dưới đây là đại diện nộp hồ sơ xin Visa

Danh sách các cơ sở tư vấn du học Nhật Bản bị đình chỉ đại diện xin cấp Visa

Tiêu chuẩn cấp Visa cơ bản bao gồm

Về nguyên tắc, visa được cấp trong trường hợp người xin cấp visa đạt được tất cả các điều kiện dưới đây và được nhận định rằng việc cấp visa là thích hợp.

(1) Người xin cấp visa phải có hộ chiếu còn hiệu lực và phải đảm bảo quyền lợi, tư cách quay trở lại nước xuất phát hoặc tái nhập quốc lại nước đang lưu

trú.

(2) Hồ sơ trình nộp để xin cấp visa phải đúng và chính xác.

(3) Hoạt động tại Nhật Bản của người xin cấp visa hoặc nhân thân hay vị trí của người xin cấp visa và thời hạn lưu trú của người xin visa phải phù hợp với tư cách lưu trú và thời hạn lưu trú được qui định trong Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chấp nhận tị nạn (Điều lệ hành chính số 319 năm 1951. Sau đây gọi là “Luật xuất nhập cảnh”).

(4) Người xin visa không tương ứng với các mục của Khoản 1 Điều 5 Luật xuất nhập cảnh. 

 

Viết bình luận