Cách dùng 안 với 지 않다

Khi mà bắt đầu học tiếng hàn, điều đầu tiên chúng ta cần quan tâm đến chính là ngữ pháp và từ vựng. Chỉ khi nào hiểu rõ về các cấu trúc ngữ pháp thì chúng ta mới có thể học tốt tiếng hàn được.

Bạn có bao giờ tự hỏi rằng cùng một nghĩa nhưng sao lại có nhiều loại cấu trúc khác nhau đến vậy? Vậy phải dùng như thế nào mới đúng? Ví dụ như thì phủ định trong tiếng hàn bao gồm hai cấu trúc안 và 지않. Vậy cách dùng của  안 và 지않 như thế nào!

Hãy cùng Thanh Giang Conincon tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

안  (không)

Ý nghĩa: Bổ nghĩa và phủ định trực tiếp cho vị ngữ đứng sau nó

Chúng ta chia thành 2 trường hợp

-안 + V/A ( 안 Đứng trước V/A )

-N 안 하다 Những động từ có 하다, thì안 sẽ đứng trước하다)

Chú ý: riêng đối với 좋아해요 thì phủ định của nó phải là 안좋아해요

어제 아침을 안 먹었어요

Hôm qua tôi đã không ăn sáng

오늘 학교에 안 가요?

Hôm nay bạn không đến trường à?

학교가 안 커요

Trường học không to

저는 영어를 공부 안 해요

tôi không học tiếng anh

날씨가 안 추워요

Thời tiết hôm nay không lạnh

히에우 씨는 사과를 안 좋아해요

Bạn Hiếu thì không thích anh táo

지않다 (không)

Khác với ‘안’ thì ‘지 않다’ sau ‘지’ có thể thêm một số phó từ 는/가nhằm nhấn mạnh ý nghĩa, nhưng vẫn không thay đổi ý nghĩa.

V/A+  지않다.

Có một số trường hợp xuất hiện tiểu từ ‘가’/ ‘는’ đứng sau ‘지’ với mục đích nhấn mạnh ý và không làm thay đổi nghĩa của câu.

운동장이  크지는 않다

Sân vận động không to

한국어 책을 읽지 않아요

Tôi không đọc sách tiếng hàn

공포 영화를 좋아하지 않아요

Tôi không thích phim kinh dị

Chú ý: Dạng phủ định ‘~지않다’ còn được sử dụng với ý nghĩa thông qua hình thức phủ định nhưng câu lại mang ý nghĩa xác định lại nội dung của Vị ngữ trong câu.

이치마가예쁘지않아요?

Cái váy này không đẹp nhỉ ? (Người nói cho là vậy, hỏi lại ý kiến người nghe để tìm sự đồng tình của người nghe

Viết bình luận
Link text