Bất quy tắc trong tiếng Hàn

 

bất quy tắc trong tiếng Hàn

Học bất cứ loại ngôn ngữ nào thì ngữ pháp là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của bạn, khi bạn học tiếng hàn cơ bản điều cần thiết nhất là bạn phải nắm được các điểm ngữ pháp, các cấu trúc đơn giản nhất. khi bạn nắm được những cấu trúc cơ bản thì hẳn các bạn đã có nền tảng vững chắc để tiếp tục chinh phục những cấu trúc trung cấp và cao cấp. tiếng hàn cũng như các ngôn ngữ khác khi học chúng ta sẽ có những bất quy tắc và nếu chúng ta không nắm vững những bất quy tác này nó sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới quá trình học tập cũng như mong muốn đi du học Hàn của bạn.

Vậy các bất quy tác trong tiếng hàn được sử dụng như thế nào? chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài viết này nhé!

Bt quy tc ca 으

Với động từ kết thúc bằng khi gặp đuôi liên kết bắt đầu bằng nguyên âm 아/어nguyên âm sẽ bị lược bỏ . sau đó chúng ta dựa vào nguyên âm trước nếu nguyên âm đứng trước 아/오  thì kết hợp với  ngược lại thì kết hợp với với

바쁘다 + 아요 바빠요

( nguyên _của âm tiết trước là  nên kết hợp với 아요)

예쁘다 + 어서 예뻐서

`( nguyên âm của âm tiết trước nên kết hợp với 어서)

크다 + 었어요 컸어요

( là âm tiết đơn nên kết hợp với 었어요)

Bt quy tc ca ㄹ

Với động từ và tính từ kết thúc bằng ,sau khi gặp ㄴ,ㅂ,ㅅ thì sẽ bị lược bỏ . Tuy nhiên khi gặp từ bắt đầu bằng , tuy là phụ âm nhưng sẽ được coi như nguyên âm, do đó sẽ bị lược bỏ

만들다 + (으) 세요 만들세요


알다 + (으) ㅂ니다→ 압니다


살다 +→ 사는

보기:

아이가 혼자서 잘 놉니다

Em bé chơi một mình ngoan

백화점이 몇 시에 여는지  알고 싶어요

Tôi muốn biết mấy giờ bách hóa mở cửa

Bt quy tc ca ㅂ

Với một số gốc động từ và tính từ kết thúc bằng , khi kết hợp với đuôi câu bắt đầu bng nguyên âm thì chuyển thành , ngoài ra  돕다( giúp đỡ) 곱다 ( xinh đẹp) 2 từ này thì chuyển thành

쉽다 + 어요→ 쉬우 + 어요→ 쉬어요


춥다 + 어요→ 추우 +어요→ 추워요


어렵다+ 어요→ 어려우 +어요→ 어려워요

 

보기:

날씨가 추워서 집에 있었어요.

Vì thời tiết lạnh nên tôi ở nhà

커피가 뜨거니까 조심하세요

Cà phê còn nóng hãy cẩn thận

Bt quy tc ca ㄷ

Với gốc động từ kết thúc bằng khi gặp nguyên âm sẽ biến thành

듣다+ 어요들어요


걷다+ 을 거예요 → 걸을 거예요

 

보기:

음악을 들으면서 운동해요

Tôi vừa nghe nhạc vừa tập thể dục

돈이 없어서 걸어서 갔어요

Vì không có tiền nên tôi đi bộ

Bt quy tc ca 르

Hầu hết các động từ và tính từ kết thúc khi kết hợp với đuôi câu bắt đầu bằng nguyên âm, thì trong sẽ bị lược bỏ và sẽ được vào âm tiết đứng trước nó.

다르다+ 아요→ 다르다+ㄹ +아요→ 달라요


부르다+어요→ 부르다+ㄹ +어요→ 불러요


보기:

그 사람에 대해 잘  몰랐어요

Tôi không biết rõ về người đấy

비행기는 빨라요

Máy bay thì nhanh

노래를 불러요.

Tôi hát bài hát

Xem thêm: Tìm hiểu cấu trúc và phân biệt cấu trúc 아/어서 VÀ (으) 니까

Trên đây là một số bất quy tắc của tiếng Hàn mà hàn ngữ thanh giang muốn chia sẽ cùng các bạn, hy vọng rằng sẽ giúp cho các bạn hiểu rỏ hơn về bất quy tắc trong tiếng Hàn.

Chúc các bn thành công!!!

Viết bình luận
091 858 2233
Click
Link text